Zásady ochrany a zpracování osobních údajů

Vaše osobní informace, uvedené v kontaktním formuláři, budou použity pouze pro komunikaci s vámi.

Osobní údaje nebudou předávány žádným třetím osobám, do třetí země ani mezinárodní organizaci.

Osobní údaje jsou a budou zpracovávány v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem.